Przejdź do treści

Raporty o zrównoważonym rozwoju w jednym standardzie

Kluczowym zadaniem dla branży spożywczej w tym roku jest przygotowanie do raportowania ESG. Dane zawarte w raportach będą ustandaryzowane. W założeniu dzięki temu będzie można porównać działanie firm na rzecz zrównoważonego rozwoju. Podstawą do stworzenia raportu będzie zestaw wytycznych, dzięki czemu np. w części dotyczącej środowiska nie będzie informacji o charakterze „greenwashingu”.

Plantacja buraków cukrowych

Nawet cztery tysiące dużych firm w Polsce stają przed obowiązkiem przygotowania raportów ESG. Muszą w nich zawrzeć informacje o swoich działaniach w ramach zrównoważonego rozwoju. Z obowiązujących przepisów wynika, że należy przedstawić precyzyjne dane w trzech kluczowych aspektach: środowisko, społeczeństwo i zarządzanie. Według dyrektywy wprowadzającej obowiązek raportowania, raporty ESG mają stać się narzędziem, które pozwoli na porównanie działalności firm w tym zakresie. Mogą one pomóc w weryfikacji tzw. „greenwashingu”, czyli publikowania informacji, które tylko sprawiają wrażenie, że produkt powstaje w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, choć w rzeczywistości tak nie jest.

Wśród działań na rzecz zrównoważonego rozwoju można wymienić m.in. redukowanie śladu węglowego. – Zmniejszamy go dzięki inwestycjom w zmianę paliwa z węgla na gaz w cukrowniach wielkopolskich oraz budowę farmy fotowoltaicznej w Glinojecku – mówi Paweł Maciejewski, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Pfeifer & Langen Polska. Co ważne – w raportach będą musiały się znaleźć informacje o pośrednim odziaływaniu firmy na środowisko społeczno-przyrodnicze np. poprzez zakupy określonych towarów i usług. Również oceniania będzie uprawa buraków cukrowych. W przypadku Grupy Pfeifer & Langen w Polsce prowadzi ją ok. 8 tys. plantatorów. – To, w jaki sposób powstaje nasz produkt, ma duże znaczenie dla naszych odbiorców – tak detalicznych, jak i przemysłowych. Ci drudzy również muszą przedstawić swoim klientom jak i z czego powstają ich produkty – mówi Paweł Maciejewski. Pfeifer & Langen Polska swój pierwszy raport będzie składać w 2026 roku  Znajdą się w nim informacje na temat oddziaływania firmy na środowisko społeczno-przyrodnicze za rok 2025.

W części społecznej raporty koncentrować się będą na polityce zatrudnienia, bezpieczeństwie pracy i relacjach firmy z dostawcami i społecznością lokalną. Część dotycząca zarządzania korporacyjnego zawierać będzie dane o strukturze zarządzania, przejrzystości i odpowiedzialności, a także zasadach etyki i audycie wewnętrznym.

• Obowiązkowe raportowanie ESG jest wprowadzane w całej Europie. 
• Jest wynikiem przyjęcia przez Komisję UE Europejskich Standardów Sprawozdawczości w zakresie Zrównoważonego Rozwoju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *