Przejdź do treści

Danone przeprowadza audyt gospodarstw rolnych – przykład strategii ESG

Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego obecnemu i przyszłym pokoleniom nie będzie możliwe bez m.in.  wody i gleby. Oba te zasoby są niezbędne do powstania żywności, po którą sięgamy każdego dnia. Jednym ze sposobów przeciwdziałania ich degradacji jest wdrażanie praktyk regeneratywnych, czego ma świadomość coraz więcej producentów żywności, w tym Danone. Firma zrealizowała zobowiązanie dotyczące przeprowadzenia audytu rolnictwa regeneratywnego we wszystkich gospodarstwach mlecznych, z którymi współpracuje. Już teraz 79% współpracujących rolników stosuje praktyki regeneratywne, a 30% wdrożyło je na poziomie zaawansowanym.Jednocześnie audyt pokazał, że 90% mleka, jakie Danone kupuje od rolników na potrzeby wytwarzania produktów mlecznych w Polsce, pochodzi z gospodarstw, w których obecne są te praktyki.

Marek Sumiła, dyrektor zarządzający Danone i Żywiec Zdrój

– Realizacja tego celu nie byłaby możliwa bez naszych partnerów, ich otwartości oraz okazanego zaufania. Wyniki audytu traktujemy jako punkt wyjścia do kolejnych działań. Wiemy, że podstawą utrzymania zdrowia jest dostarczanie organizmowi wartościowej żywności, a to z kolei jest uzależnione od kondycji środowiska. Zgodnie z naszą wizją One Planet. One Health na swój wpływ spoglądamy szeroko, dążąc do maksymalnie zrównoważonych sposobów wytwarzania naszych produktów w całym łańcuchu produkcji, zaczynając od gospodarstw, w których powstają składniki naszych produktów – mówi Marek Sumiła, dyrektor zarządzający Danone i Żywiec Zdrój.

Wyzwania środowiskowe i ekonomiczne

Upowszechnienie stosowania praktyk regeneratywnych może przyczynić się także do ochrony klimatu, na co wskazują m.in. eksperci – autorzy raportów opublikowanych niedawno przez Związek Polskich Przetwórców Mleka. Podkreślają oni, że aby sprostać wymogom Komisji Europejskiej dotyczącym ochrony klimatu, które zostały zawarte m.in. w dokumentach „Zielony ład” oraz „Od pola do stołu”,  potrzebne będą zmiany w całym łańcuchu dostaw żywności, również w samych gospodarstwach. Obejmują one m.in. wdrażanie praktyk regeneratywnych, tj. m.in. uprawę bezorkową polegającą na jednoczesnym spulchnianiu i mieszaniu gleby, zróżnicowany płodozmian, stosowanie poplonów, ograniczenie nawożenia mineralnego oraz wykorzystywanie słomy i resztek pożniwnych[1].

Stosowanie tych rozwiązań wpływa na poprawę jakości gleby i przekłada się na utrzymanie równowagi w środowisku – zdrowa gleba zatrzymuje wodę, przez co staje się bardziej odporna na zmiany klimatu i suszę. Kolejną korzyścią jest zatrzymywanie CO₂, który zamiast w atmosferze pozostaje w glebie. Zdrową glebę charakteryzuje także wysoka różnorodność mikroorganizmów, mających m.in. wpływ na przyswajanie składników pokarmowych przez rośliny. Wdrażanie praktyk regeneratywnych ma znaczenie także z punktu widzenia ekonomicznego, co jest związane z ograniczeniem zużycia paliwa oraz nawozów. – W DANONE doskonale rozumiemy korzyści, zarówno dla środowiska, samych gospodarstw, jak i jakości żywności, które niesie rolnictwo regeneratywne. Równocześnie dostrzegamy  wyzwania, jakie wiążą się z wdrażaniem tych rozwiązań. Dlatego od lat wspieramy naszych dostawców mleka m.in. w zdobywaniu wiedzy w tym zakresie, oferując realne wsparcie na drodze do bardziej zrównoważonej produkcji rolnej – tłumaczy Marek Sumiła.

Rozwój dobrych praktyk

Tylko w ostatnim roku firma nawiązała współpracę z Fundacją Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra, w ramach której realizowany jest szereg działań edukacyjnych. Program szkoleniowy na temat biologizacji gleby oraz rolnictwa regeneratywnego dla gospodarstw, dostarczających mleko na potrzeby grupy spółek DANONE obejmuje teorię i praktykę zawartą w Kodeksie 5C dobrych praktyk rolniczych[2]. Kodeks ten to zbiór elementarnych zasad zarządzania gospodarstwem, pozwalających na poprawę funkcjonowania całego gospodarstwa od gleby, przez agrotechnikę po aspekty ekonomiczne i środowiskowe.

DANONE zobowiązał się także do przeprowadzenia projektów pilotażowych – m.in. w pięciu gospodarstwach  wprowadzone zostaną rozwiązania, związane z poprawą stanu gleby, co jest realnym krokiem w drodze do neutralności klimatycznej tych gospodarstw. Firma włączyła się także w projekt „Mleczarstwo w dobie zmian klimatu”, koordynowany przez Związek Polskich Przetwórców Mleka, koncentrujący się na potrzebach transformacji sektora mlecznego w kierunku rozwiązań przyszłości.   

Rozszerzanie skali działań dotyczących rolnictwa regeneratywnego to także odpowiedź na konsekwencje zmian klimatu, które ponoszą konsumenci. – Ubiegłoroczna susza, która dotknęła wszystkie województwa, przełożyła się na jakość i ilość plonów, a w konsekwencji na wzrost cen, co ma ogromne znaczenie dla milionów Polaków. Co jednak istotne, u konsumentów rośnie świadomość wpływu żywienia na zdrowie i planetę, dlatego coraz częściej interesuje ich w jaki sposób powstała żywność i jaki jest wpływ tego procesu na środowisko – podsumowuje Marek Sumiła. W rękach producentów pozostaje natomiast upowszechnianie dostępu do produktów powstałych w zrównoważonym łańcuchu produkcji. Dlatego grupa spółek DANONE, dla której zarówno jakość oraz bezpieczeństwo oferowanej żywności, jak i dbanie o zasoby planety, są równie ważne podejmuje kolejne inicjatywy w tym zakresie.

Źródło: Danone


[1] Przyszłość polskiej branży mleczarskiej, wyzwania i wizja 2030: https://www.portalmleczarski.pl/wp-content/uploads/2023/11/Raport-3.pdf;  Przyszłe wyzwania i kierunki rozwoju polskiego mleczarstwa do 2030 r. w kontekście zrównoważonego rozwoju: https://www.portalmleczarski.pl/wp-content/uploads/2023/11/Raport-2.pdf; Sytuacja mleczarstwa w Polsce w kontekście aktualnych wyzwań zdrowotnych i środowiskowych : https://www.portalmleczarski.pl/wp-content/uploads/2023/11/Raport-1.pdf.

[2] Kodeks 5C: https://fundacjaterranostra.pl/kodeks5c/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *