Przejdź do treści

Herbapol Warszawa z nowym prezesem

Wraz z końcem września funkcję Prezesa Zarządu Herbapol Warszawa Sp. z o.o. objął Artur Bielak, który wcześniej był prokurentem tej spółki. Jednocześnie Artur Bielak nadal pozostaje Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za sprawy finansowe w Herbapol-Lublin S.A. Herbapol Warszawa Sp. z o.o.  jest podmiotem w 100% zależnym od Herbapol-Lublin S.A.

Obejmując stanowisko Prezesa Zarządu spółki Herbapol Warszawa Sp. z o.o., Artur Bielak zastąpił Romana Górnego, piastującego tę funkcję od 2012 roku. Nowy Prezes posiada wieloletnie doświadczenie w branży, zdobyte różnych na stanowiskach zarządczych. Przez ponad sześć lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu Big-Active Sp. z o. o., gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie spółką, restrukturyzację wszystkich jej działów, a także zmianę profilu działalności wraz ze wzrostem rentowności.

Artur Bielak, nowy Prezes Zarządu Herbapol Warszawa

Artur Bielak od ponad 12 lat jest Dyrektorem Finansowym, a także Członkiem Zarządu grupy Herbapol-Lublin S.A. Kieruje tu istotnymi działami spółki: finansowym, kontrolingu, zakupów, BOK, audytem i prawnym. Pełni nadzór nad spółkami w Grupie, jak również nad zakładem produkcyjnym w Lublinie. Jest współodpowiedzialny za budowanie strategii Grupy. Bierze ponadto czynny udział w zakresie badań due dilligence. Od ponad 16 lat jest również biegłym rewidentem.

Artur Bielak jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (kierunek Zarządzanie i Marketing). Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Lubelskiej (Rachunkowość Zarządcza i Kontroling).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *