Przejdź do treści

Kolejna inwestycja środowiskowa Sokołów S.A.

Kolejna inwestycja środowiskowa Sokołów S.A. Nowa oczyszczalnia ścieków w zakładzie w Osiu

Sokołów S.A. sfinalizował kolejną inwestycję, której celem jest minimalizacja wpływu procesów produkcyjnych na środowisko naturalne. Jest nią nowa przyzakładowa oczyszczalnia ścieków w Oddziale Osie. To działanie wpisujące się w długofalową strategię społecznej odpowiedzialności firmy, której kluczowym elementem jest zrównoważona produkcja żywności.

Firma Sokołów S.A. od lat kładzie nacisk na wdrażanie inwestycji, które zwiększają potencjał produkcyjny przy jednoczesnym ograniczaniu oddziaływania na środowisko i zmniejszaniu zużycia surowców naturalnych. – Te działania realizujemy we wszystkich zakładach Grupy Sokołów – podkreśla Bogusław Miszczuk, Prezes Zarządu Sokołów S.A. – To nasz priorytet i jednocześnie zasadniczy element nowej, 5-letniej strategii „Feeding the Future” („Wyżywić przyszłość”) grupy Danish Crown, do której Sokołów należy. W ramach tego długookresowego planu implementujemy nowoczesne technologie, które pozwalają nam ograniczać zużycie surowców naturalnych, inwestujemy w odnawialne źródła energii, jak i w bardziej ekologiczne rozwiązania w kategorii opakowań. Dzięki temu możemy efektywnie łączyć zwiększanie mocy produkcyjnych z troską o środowisko, a także być bardziej przyjaznym sąsiadem dla społeczności lokalnych w miejscach, w których funkcjonują nasze zakłady.

Kolejnym działaniem w ramach tej strategii jest oddanie do użytku nowo wybudowanej przyzakładowej oczyszczalni ścieków w Oddziale Sokołów S.A. w Osiu. To zwieńczenie 2-letniej inwestycji, o wartości blisko 6 mln złotych, która miała na celu poprawę jakości ścieków produkcyjnych kierowanych do systemu kanalizacji Gminy Osie. Wybudowany obiekt pozwala na przefiltrowanie 35mᶟ zanieczyszczonej wody w ciągu godziny, dzięki czemu w ciągu doby można rozłożyć z udziałem mikroorganizmów aż 400 m3 materii organicznej. Taka wydajność powoduje, iż w stosunku do stanu bez oczyszczalni zredukowano podstawowy wskaźnik zanieczyszczeń ChZT (chemiczne zapotrzebowanie na tlen tj. ilość tlenu potrzebna do zredukowania materii organicznej) o blisko 75%. – To kolejna inwestycja, dzięki której możemy minimalizować wpływ funkcjonowania zakładu na jego bezpośrednie otoczenie – mówi Dariusz Soszyński, Dyrektor Zakładu Sokołów S.A w Osiu. – Jej finalizacja oznacza, że Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Osiu, może zwiększyć wydajność procesu oczyszczania ścieków komunalnych, a bezpośrednimi beneficjentami stają się mieszkańcy gminy oraz środowisko naturalne.

Sokołów zapowiada wdrażanie kolejnych inwestycji z zakresu zrównoważonej produkcji żywności, w poszczególnych oddziałach Grupy. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *