Przejdź do treści

Pfeifer & Langen Polska: korzystne zakończenie postępowania UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadził ostatnio postępowanie wobec Pfeifer & Langen Polska w sprawie zatorów płatniczych. Zakończyło się ono umorzeniem.

Prowadzona przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawa dotyczyła płatności realizowanych w okresie od listopada 2020 do stycznia 2021. Podczas postępowania przeanalizowano pod kątem terminowości spełniania świadczeń setki tysięcy transakcji – wśród nich były m.in. świadczenia wewnątrz Grupy Pfeifer & Langen Polska, należności, dla których zapłaty wymagane były dodatkowe wyjaśnienia, a także tzw. transakcje sporne. UOKiK ostatecznie postępowanie wobec Pfeifer & Langen Polska umorzył. – Pfeifer & Langen Polska nie zapewnia sobie środków na finansowanie bieżącej działalności przez opóźnianie płatności. Jesteśmy uczciwym przedsiębiorcą i traktujemy swoich dostawców w sposób partnerski, a wynagrodzenie za dostarczone towary i świadczone usługi wypłacane jest w uzgodnionych terminach – nie dłuższych, niż dopuszczone przez tzw. ustawę zatorową, a w zasadniczej części krótszych. Wielokrotnie zdarza się również, że po dokonaniu indywidualnych uzgodnień z dostawcami wynagrodzenie za dostarczone towary i usługi wypłacamy nawet wcześniej, niż w umawianych terminach: staramy się elastycznie reagować zwłaszcza na wnioski plantatorów i mniejszych przedsiębiorców. Ewentualne opóźnienia – jeśli w ogóle wystąpiły – miały charakter incydentalny – podkreśla kierownik działu prawnego, radca prawny Agnieszka Helwin-Sławek. Umorzenie postępowania w sprawie zatorów płatniczych wyróżnia Pfeifer &Langen Polska na polskim rynku, bo od początku tego roku w ramach podobnych postępowań UOKiK nałożył kary finansowe na 16 przedsiębiorców, a w stosunku do kolejnych 14 odstąpił od wymierzenia kary ze względu na to, że opóźnienia w płatnościach wynikały z narażenia płatników na zatory płatnicze ze strony ich kontrahentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *