Przejdź do treści

SatRev zdobył jeden z największych w Europie Środkowej kontraktów na satelitarną obserwację Ziemi

SatRev zdobył jeden z największych w Europie Środkowej kontraktów na satelitarną obserwację Ziemi

SatRev zdobył jeden z największych w Europie Środkowej kontraktów na satelitarną obserwację Ziemi. Łączna wartość trzyletniej umowy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa wynosi 38 995 200 zł, z prawem opcji do jej przedłużenia przez Klienta o jeden rok. Projekt zakłada dostarczenie danych na potrzeby monitoringu upraw rolnych w Polsce. SatRev to polska nowa firma kosmiczna wyróżniona przez Europejską Agencję Kosmiczną jako Space Tech Rising Star.

Ofertę SatRev wybrano jako najkorzystniejszą w ramach prowadzonego przez KOWR przetargu na dostarczenie wysokorozdzielczych optycznych zobrazowań satelitarnych o rozdzielczości przestrzennej do 4 metrów na potrzeby budowy Systemu Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych (S2MUR).

Nadrzędnym celem projektu jest wspomaganie decyzji użytkowników (m.in. rolników) zarówno w czasie okresu wegetacyjnego jak i w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak klęski naturalne powstałe na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Odbiorcami systemu S2MUR będą producenci rolni, w tym rolnicy indywidualni, gdyż system będzie monitorować uprawy na poziomie działki uprawowej, w tym również niewielkich działek o nietypowych kształtach. Odbiorcami systemu będzie również administracja publiczna szczebla rządowego i szczebla samorządowego.

Grzegorz Zwoliński, Prezes SatRev

– Po kilku latach badań i rozwoju, prowadzonych przez multidyscyplinarne zespoły naukowców i inżynierów, jesteśmy gotowi do wejścia na rynek. Nasze istniejące relacje z gminami w Polsce, wraz z rozwojem ambitnego projektu dla KOWR, dają nam szybkość, rozmach i zdolność do dostarczania kompleksowych rozwiązań – powiedział Grzegorz Zwoliński, Prezes SatRev.

Wspomniany projekt jest kolejnym przykładem wykorzystania technologii kosmicznych do poprawy naszego codziennego życia.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć: https://www.kowr.gov.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/s2mur-podpisanie-pierwszej-umowy-na-dane-satelitarne

O SatRev:

SatRev został założony w Polsce w 2016 roku, aby skoncentrować się na wschodzącym rynku kosmicznym. Dzięki pionowo zintegrowanej działalności firma specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i eksploatacji satelitów. W czerwcu 2021 r. SatRev umieścił dwa satelity STORK-4 i STORK-5 Marta na niskiej orbicie okołoziemskiej, a w styczniu 2022 kolejne sześć. Satelity SatRev mogą być wykorzystywane do rozwiązywania problemów związanych z wykorzystaniem i optymalizacją zasobów w szerokim zakresie zagadnień, takich jak rolnictwo precyzyjne, ocena zasobów energetycznych, monitorowanie infrastruktury transportowej. Obecni inwestorzy to polskie fundusze VC, takie jak JR HOLDING, Infini, Newberg, Tech Invest Group i Kvarko (część programu finansowania start-upów naukowych NCBiR).

Więcej informacji: www.satrev.space

Materiały prasowe: SatRev

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *