Przejdź do treści

Cropler – innowacyjny, zrównoważony i wydajny sposób zarządzania uprawami

W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój rolnictwa 4.0. Dzięki nowoczesnym technologiom jesteśmy w stanie bardziej precyzyjnie wykonywać zabiegi ochrony roślin i nawożenia. Dzięki technologii NDVI możemy oceniać kondycję roślin. Okazuje się też, że możemy zdalnie monitorować swoje uprawy, bez dojazdu na pole. Oszczędza to czas i koszty paliwa. Technologia, która wspiera rolnika w podejmowaniu decyzji jest Cropler. Jak narodziła się technologia Cropler oraz w jaki sposób może pomóc rolnikom opowiada Yahor Viarbitski, dyrektor ds. rozwoju biznesu w firmie Cropler.

Aleksandra Wieremczuk  Co to jest technologia Cropler ?

Yahor Viarbitski  Cropler oferuje nowy, zrównoważony i wydajny sposób zarządzania polami rolnymi za pomocą kamer multispektralnych. Te kamery są prawdziwym i niezawodnymi zdalnymi asystentami rolnika, działają autonomicznie w połączeniu z panelami słonecznymi i nie wymagają konserwacji. Jedna kamera wystarczy  na jedno pole. Algorytmy służące do oceny pól zostały opracowane przy użyciu danych satelitarnych, terenu i zarchiwizowanej pogody. Nasze kamery wykonują codziennie zwykłe zdjęcia RGB w dzień i w nocy, a także zdjęcia NDVI. W naszej kamerze znajdują się także  czujniki, które wykrywają temperaturę powietrza, ciśnienie, wilgotność powietrza i aktywność słoneczną. Na podstawie tych lokalnych danych rolnik może wykonywać prace na całym polu.

AW W jaki sposób może pomóc rolnikom?

YV Nasze rozwiązanie może tak naprawdę pomóc rolnikom na wiele sposobów. Po pierwsze daje możliwość monitorowania pól w czasie rzeczywistym, dzięki czemu rolnicy  mogą zdalnie monitorować stan swoich pól, identyfikować fazy wzrostu roślin i wykrywać choroby za pomocą telefonu, swojej lub naszej platformy. Cropler działa także jak platforma analityczna. Kamery przesyłają dane do platformy za pośrednictwem GSM, gdzie można analizować etapy wzrostu roślin, w tym warunki pogodowe. Dzięki czemu decyzje można podejmować na podstawie danych. Cropler posiada API do integracji z platformą już używaną przez rolnika. Po trzecie nasze rozwiązanie to oszczędność zasobów. Technologia ta redukuje czas i koszty wizyt w terenie, gdy rolnik ma wiele pól i są one od siebie oddalone.

Kamera monitorująca pole

AW. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Czy możesz opowiedzieć, jak wpadliście na pomysł?

YV Pomysł na Cropler nie był przypadkowy, ale jest to tak naprawdę wynik współpracy dwóch umysłów działających w dwóch różnych dziedzinach. Nikita, odnoszący sukcesy inżynier elektroniki i sprzętu, wykorzystał swoje umiejętności, aby stworzyć urządzenie, które jest nie tylko funkcjonalne, ale także opłacalne. Jego rozwiązanie charakteryzuje się maksymalną niezawodnością i brakiem zbędnych funkcji. Było to możliwe dzięki ścisłej współpracy z Philippem, doświadczonym agronomem z 10-letnim doświadczeniem.

Philippe nie tylko docenił potencjał urządzenia, ale także zidentyfikował kluczowe funkcje i parametry, które naprawdę mają znaczenie dla rolników z jego agronomicznego punktu widzenia. Jego wkład nie ograniczał się jednie do doradztwa: Philippe zastosował uczenie maszynowe w celu określenia strefy instalacji urządzenia na polach dla różnych rodzajów upraw. Ich wspólne wysiłki nie tylko doprowadziły do powstania nowej technologii, ale przeniosły ją na wyższy poziom, przekształcając pomysł w pełnoprawne, seryjne urządzenie Cropler. To wyjątkowe połączenie umiejętności inżynieryjnych i agronomicznych, stworzyło produkt, który oferuje realne, praktyczne rozwiązania dla nowoczesnego rolnictwa.

Cropler pomaga ocenić kondycję roślin

AW. Czy technologię tę można już spotkać w gospodarstwach?

YV Przez cały rok 2023 urządzenia były testowane w polowych warunkach pogodowych na polach województw: podlaskiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego. Wszystkie nasze urządzenia działały bez zarzutu, a nasze czujniki nie przeszkadzały rolnikom w pracy i zbiorach, ponieważ montaż i demontaż czujnika z pola zajmuje mniej niż minutę.

Nasza technologia jest innowacyjna i warto spróbować, aby ją zrozumieć. Cropler zmienia podejście do pracy, podobnie jak to robi nawigacja dla maszyn. Naszymi urządzeniami interesują się polscy i niemieccy dealerzy, co również świadczy o tym, że rynek potrzebuje naszej technologii. Niedawno zostaliśmy wybrani do akceleratora Brasilesia, gdzie reprezentujemy polską stronę uczestników do partnerstwa z Brazylią https://www.brasilesia.com/.

AW Czy rolnicy są zainteresowani technologią? Jakie są opinie rolników?

YV Zdecydowanie tak. Szczególnie są zainteresowani uzyskaniem zdalnych danych z naszych czujników. Oto kilka praktycznych przykładów, jak nasza technologia pomogła rolnikom, w ich pracy.

1) Dzięki codziennemu monitorowaniu nasz użytkownik zauważył, że niektóre pola rzepaku rozwijają się szybciej. Użytkownik zareagował w odpowiednim czasie i był w stanie wcześniej zastosować regulatory wzrostu. Rolnik oszacował, że po zainstalowaniu czujnika jego koszty paliwa spadły o połowę. Co więcej, był w stanie zwiększyć swoje plony, dzięki szybkim decyzjom popartym danymi z kamery.

2) Dzięki danym z Croplera użytkownik był świadomy etapu pączkowania lucerny i był w stanie zrównoważyć wysoką jakość paszy z rozsądnym poziomem suchej masy. Monitorowanie pola pomogło również rolnikowi zauważyć, że lucerna dojrzewa szybciej na wiosnę, więc pierwsze zbiory są gotowe do zbioru wcześniej niż zbiory letnie. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku mieszanych upraw lucerny i trawy, które mogą być zbierane nieco później niż czyste uprawy lucerny.

3) Rolnik wykorzystał dane i obrazy z Cropler, aby dokładnie określić fazę 3 liści kukurydzy na swoim polu. Stosując zalecany herbicyd powschodowy i traktując pole w optymalnym czasie zgodnie z danymi terenowymi, był w stanie zabić chwasty, podczas gdy kukurydza nadal rosła zdrowa i silna.Pod koniec sezonu nasz użytkownik odnotował zwiększone plony i lepszą jakość: kukurydza była jędrna, a kolby pełne.


Uruchamiamy produkcję limitowanej partii naszych czujników w listopadzie 2023 roku w Polsce. Cropler przyciągnął uwagę nie tylko rolników, ale także wybitnych ekspertów w dziedzinie agronomii i zarządzania rolnictwem. Potwierdza to wysoką skuteczność i praktyczną wartość urządzenia.  Zainteresowanie ze strony profesjonalistów i gospodarstw rolnych doprowadziło już do aktywnych negocjacji w sprawie dostaw urządzenia na dużą skalę, podkreślając jego potencjał komercyjny.

Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów

Link do technologii Cropler

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *