Przejdź do treści

Grupa Wielton szacuje rekordowy poziom przychodów w 2022 roku

Grupa Wielton

W 2022 r. szacowane przychody trzeciego w Europie producenta naczep, przyczep i zabudów samochodowych po raz pierwszy w historii wyniosły ok. 3,44 mld zł, rosnąc o 28 proc. rdr. Jakie wyniki osiągnął producent? Kiedy Grupa Wielton ogłosi strategię rozwoju?

Paweł Szataniak, Prezes Zarządu Grupy Wielton

Pomimo niesprzyjającej sytuacji gospodarczo – rynkowej oraz wyzwań na niespotykaną dotąd skalę, szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Wielton osiągnęły rekordowy poziom ok. 3,44 mld zł., odnotowując wzrost o 28 proc. Wynik EBITDA wyniósł ok. 201,2 mln zł i był o 39% wyższy niż przed rokiem, a wskaźnik dług netto/EBITDA nie przekroczył poziomu 2,49. Grupa mimo wstrzymania działalności na rynku rosyjskim, zwiększyła całkowity wolumen sprzedaży w porównaniu do 2021 r. oraz umocniła swoją pozycję na rynku polskim, niemieckim i w Wielkiej Brytanii. Wypracowane wyniki i zrealizowane inwestycje stanowią solidną podstawę do dalszego rozwoju Grupy Wielton. Jego cele i kierunki znajdą się w strategii na lata 2022 – 2026, której ogłoszenie planujemy w drugim kwartale br. – mówi Paweł Szataniak, Prezes Zarządu Grupy Wielton.  

W 2022 r. szacowane skonsolidowane przychody Grupy Wielton wzrosły o 28 proc. do ok. 3,44 mld zł. Poziom przewidywanego wolumenu sprzedaży wyniósł ok. 23 180 szt., zwiększając się rdr. o 6 proc. Szacunkowy wynik EBITDA osiągnął wartość ok. 201,2 mln zł, rosnąc o 39 proc. rdr.  Pozytywny wpływ na jego poziom miało saldo zdarzeń o charakterze jednorazowym, m.in. wpływ odszkodowania BI, rozliczenie transakcji nabycia hiszpańskiej spółki Guillén oraz koszty transakcyjne nabycia pozostałych udziałów brytyjskiej spółki Lawrence David.

Pomimo zwiększającej się w ubiegłym roku presji kosztowej, wywołanej galopującą inflacją oraz ograniczeniem dostępności surowców i komponentów, a także drożejącą energią i paliwami, Grupa Wielton wypracowała marżę EBITDA na szacunkowym poziomie 5,8 proc. wobec 5,4 proc. rok wcześniej. Grupa przewiduje utrzymanie wskaźnika długu netto/EBITDA na bezpiecznym poziomie wynoszącym ok. 2,49.

W warunkach wyraźnego schłodzenia popytu w branży transportowej, Grupa Wielton zachowała
w 2022 r. wiodącą pozycję na kluczowych rynkach w Europie. W Polsce, w której rynek zmalał o 12 proc., rejestracje spółki Wielton zwiększyły się o 8 proc. do poziomu 4 418 szt. Z udziałami sięgającymi 15,7 proc. Wielton awansował na pozycję wicelidera rynku. Spółka Fruehauf, rejestrując 4 341 szt. pojazdów (o 4 proc. mniej niż przed rokiem), utrzymała pierwsze miejsce we Francji. Jej udziały rynkowe wyniosły 19,3 proc. Wyniki spółki pozostawały pod presją warunków rynkowych. Grupa Wielton prowadzi wzmożone działania poprawiające efektywność i produktywność spółki Fruehauf.
Brytyjska spółka Lawrence David utrzymała w 2022 r. drugą pozycję na rynku, rejestrując
3 430 sztuk pojazdów, czyli o 22 proc. więcej niż przed rokiem. Przełożyło się to na 12,8 proc. udziałów w rynku Wielkiej Brytanii. Obchodząca 100–lecie istnienia spółka Viberti awansowała z siódmego na piąte miejsce wśród największych graczy rynku włoskiego. Jej rejestracje zwiększyły się o 24 proc. do 1 114 sztuk. O 44 proc. więcej pojazdów niż w 2021 r. zarejestrowały niemieckie spółki Langendorf oraz Wielton GMBH. Rejestracje tych spółek osiągnęły poziom 1 189 szt. i przełożyły się na awans na piątą pozycję. W krajach CEE Grupa Wielton utrzymała piątą pozycję, a rejestracje jej pojazdów zwiększyły się o 12, proc. do 1 159 sztuk. W 2022 r. trwała integracja procesów zakupowych, produkcyjnych i sprzedażowych z hiszpańską spółką Guillén, której 80 proc. udziałów Grupa przejęław 2021 r. Od stycznia do końca grudnia 2022 r. Guillén zarejestrował o 6 proc. mniej pojazdów niż rok wcześniej, czyli 450 szt., utrzymując 6 pozycję na rynku.

W 2023 r. Grupa Wielton zakłada zwiększenie przychodów ze sprzedaży do ok. 3,6 mld zł, czyli wzrost o 4,5 proc. rdr. Jednocześnie celem Grupy jest wypracowanie wolumenów sprzedaży na poziomie, zbliżonym do 2022 roku, wynoszącym ok. 23,5 tys. sztuk. Grupa prognozuje marżę EBITDA na poziomie ok. 5,9 proc., a wskaźnik długu netto/EBITDA na bezpiecznym poziomie wynoszącym ok. 2,5. Przewiduje także utrzymanie ubiegłorocznych pozycji rynkowych większości wiodących spółek. Zbliżony poziom rejestracji zachowają spółki w Polsce, Francji oraz we Włoszech. O 129 proc. rejestracje swoich pojazdów powinny zwiększyć spółki niemieckie, a o 53 proc mogą wzrosnąć rejestracje w krajach CEE.  

W 2023 r. spodziewamy się dalszego schłodzenia popytu oraz odkładania decyzji zakupowych przez klientów. W sytuacji tej zakładamy zwiększenie przychodów do ok. 3,6 mld i utrzymanie wyników sprzedażowych na poziomach zbliżonych do zanotowanych w 2022 r. Naszymi priorytetami w bieżącym roku nadal będzie redukcja kosztów produkcji oraz zachowanie bezpiecznych wskaźników zgodnych z kowenantami bankowymi. Planujemy także realizację inwestycji, o łącznej wartości ok. 187 mln zł, skupionych na automatyzacji i robotyzacji procesów, integracji wertykalnej i  cyfryzacji, a także  nowych technologiach, które pozwolą Grupie wkroczyć na nową, stabilną drogę rozwoju – dodaje Paweł Szataniak.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *