Przejdź do treści

Grupa Wielton z dynamicznym wzrostem sprzedaży po trzech kwartałach 2022

Grupa Wielton z dynamicznym wzrostem sprzedaży

Po dobrym dla Grupy Wielton pierwszym półroczu 2022 r., również w trzecim kwartale utrzymaliśmy trend wzrostowy, zarówno na poziomie przychodów, jak i zysków. Wyróżniającą nas na tle branży dynamikę zawdzięczamy zarówno utrzymującemu się wzrostowi wolumenu sprzedaży, jak i konsekwentnemu wdrażaniu podwyżek cen produktów. Wzrost udziałów rynkowych widoczny był szczególnie w Polsce i Wielkiej Brytanii, a nasza spółka we Włoszech zbliżyła się do pierwszej trójki największych graczy rynkowych. Pomimo obserwowanego schłodzenia popytu, backlog Grupy pozostaje na bezpiecznym poziomie. W odpowiedzi na wciąż niestabilną sytuację geopolityczną na świecie, galopującą inflację oraz obserwowany spadek tempa pozyskiwania zamówień, koncentrujemy nasze wysiłki na jak najskuteczniejszym ograniczeniu wpływu negatywnego otoczenia rynkowego na wyniki finansowe. Dbamy zarówno o zapewnienie ciągłości łańcucha dostaw, jak i o wysoką dyscyplinę kosztów. Intensyfikujemy prace nad projektami, których celem jest zwiększenie efektywności organizacyjnej Grupy Wielton w 2023 r. i w dalszej przyszłości mówi Mariusz Golec, CEO Grupy Wielton.

Intensyfikujemy prace nad projektami, których celem jest zwiększenie efektywności organizacyjnej Grupy Wielton w 2023 r. i w dalszej przyszłości mówi Mariusz Golec, CEO Grupy Wielton.

W okresie od stycznia do września 2022 r. skonsolidowane przychody Grupy Wielton wyniosły ok. 2,5 mld zł, zwiększając się o 29,4 proc. w porównaniu do pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 r. Grupa sprzedała 17 524 sztuk produktów, o 9,4 proc. więcej niż rok wcześniej.

Pozycję lidera z udziałem rynkowym wynoszącym 19,4 proc. zachowała francuska spółka Fruehauf. Jej przychody zwiększyły się o 14,5 proc. do 534,6 mln zł, a wolumen sprzedaży wzrósł o 0,3 proc. Niższe od założeń Grupy rezultaty spółki pozostawały pod presją trudnej sytuacji na rynku pracowniczym we Francji (problemy z pozyskaniem pracowników oraz rosnąca presja płacowa). Grupa Wielton realizuje działania mające poprawić efektywności spółki Fruehauf. Wdrożony został także projekt oszczędnościowy w tej spółce.

W Polsce, pomimo spadku całego rynku o 11,7 proc., Wielton zwiększył wolumen sprzedaży o 13,5 proc. do 4 268 sztuk produktów. Spółka utrzymała pozycję wicelidera polskiego rynku, a jej udziały zwiększyły się do 15,3 proc. z 11,5 proc. przed rokiem. Przychody Wieltonu w Polsce wzrosły rdr. o 37,0 proc. do 499,5 mln zł. Jej backlog na koniec września liczył 4 774 sztuk.

Ożywienie rynkowe z powodzeniem wykorzystuje spółka Lawrence David, wicelider rynku brytyjskiego. Po trzech kwartałach 2022 r. wolumen sprzedaży firmy zwiększył się o 27 proc. do 3 546 sztuk. Tylko w trzecim kwartale wzrósł o 45 proc. rdr. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 r. udziały rynkowe Lawrence David wyniosły 13,6 proc. przy wzroście przychodów o 68,6 proc. do 449,4 mln zł. Backlog spółki na koniec września wynosił 2 745 sztuk.

O 68,7 proc. zwiększył się wolumen sprzedaży spółek Langendorf i Wielton GmbH na rynku niemieckim. W tym samym czasie rynek wzrósł o ok. 11 proc. W krajach CEE Grupa sprzedała 14,4 proc. pojazdów więcej niż przed rokiem, utrzymując piątą pozycję rynkową. Z siódmego na piąte miejsce wśród największych graczy rynku włoskiego przesunęła się spółka Viberti. Jej sprzedaż zwiększyła się o ok. 40 proc., do 870 sztuk.

Trwa integracja procesów zakupowych, produkcyjnych i sprzedażowych z hiszpańską spółką Guillén, której 80 proc. udziałów Grupa przejęła w 2021 r. Od stycznia do końca września 2022 r. Guillén zwiększył wolumen sprzedaży o 8,2 proc.

Po trzech kwartałach zysk netto Grupy 2022 r. wyniósł 94,2 mln zł i był niemal dwukrotnie wyższy niż przed rokiem (46,8 mln zł). Zysk EBITDA zwiększył się o 21,4 proc. rdr. do 145,9 mln zł. Pozytywny wpływ na wyniki 1-3Q 2022 r. miały zdarzenia o charakterze jednorazowym ujęte w drugim kwartale (wpływ na wynik na poziomie netto w drugim kwartale: 53,9 mln zł). Jednocześnie na wynik negatywnie wpłynęły wydarzenia jednorazowe w trzecim kwartale 2022 r. (rozliczenie transakcji nabycia pozostałych udziałów spółki Lawrence David oraz koszty transakcyjne zakupu spółki Guillén).

Pomimo zwiększającej się w szybkim tempie presji kosztowej, wywołanej galopującą inflacją oraz ograniczeniem dostępności surowców i komponentów, a także drożejącą energią i paliwami, Grupa Wielton wypracowała marżę EBITDA na poziomie 5,8 proc. wobec 6,2 proc. przed rokiem oraz 4,4 proc. w pierwszych trzech kwartałach 2020 r.

W okresie wzmożonych wyzwań rynkowych naszym priorytetem pozostaje utrzymanie stabilnej kondycji finansowej Grupy Wielton, w czym kluczowe jest utrzymanie bezpiecznej, wysokiej płynności w połączeniu z dyscypliną kosztów. Przykładem takich działań są wdrożone przez nas projekty oszczędnościowe w największych spółkach Grupy, jak „Program 49+” w Wieltonie czy „Challenge 1000” we francuskiej spółce Fruehauf. Koncentrujemy się także na zachowaniu bezpiecznych wskaźników zgodnych z kowenantami bankowymi oraz minimalizowaniu kosztów obsługi długu. Umożliwiło to utrzymanie wskaźnika długu netto/EBITDA na bezpiecznym poziomie 3,24. Dzięki zdrowym fundamentom finansowym Grupa Wielton może skuteczniej reagować na liczne ryzyka rynkowe, których skalę potęguje niepewna sytuacja geopolityczna na świecie dodaje Mariusz Golec.

Podsumowanie

• Po trzech kwartałach 2022 r. przychody ze sprzedaży czołowego producenta naczep, przyczep i zabudów samochodowych dla transportu drogowego i rolnictwa w Europie wyniosły blisko 2,5 mld zł i były o 29,4 proc. wyższe niż w tym samym okresie 2021 r. Tylko w trzecim kwartale były one 38,5 proc. wyższe niż przed rokiem.
• Wzrost przychodów był efektem zwiększenia wolumenów sprzedaży rdr. o 9,4 proc., podwyżek cen produktów wdrożonych przez Grupę oraz korzystnego kursu walut.
• Wielton utrzymał pozycję lidera we Francji oraz wicelidera branży w Polsce i Wielkiej Brytanii. Pozycję rynkową umocniła również spółka włoska.
• Grupa wypracowała solidny wynik EBITDA na poziomie 145,9 mln zł, pomimo rekordowych cen surowców i komponentów oraz szybkiego wzrostu cen energii i paliw wywołujących presję na rentowność biznesu. Marża EBITDA Grupy po trzech kwartałach 2022 r. wyniosła 5,8 proc. (5,4 proc. bez uwzględniania zdarzeń o charakterze jednorazowym, które miały miejsce w 2Q 2022 r.)
• Tempa nabiera sprzedaż brytyjskiej spółki Lawrence David, gdzie pozytywne efekty przynosi wdrożony w ubiegłym roku plan naprawczy. Po trzech kwartałach 2022 r. wolumen sprzedaży firmy zwiększył się o 27 proc., a tylko w trzecim kwartale wzrósł o 45 proc. rdr.
• Grupa kontynuuje wdrażanie działań naprawczych we francuskiej spółce Fruehauf, której wyniki w 1-3Q były poniżej zakładanych poziomów.
• W odpowiedzi na wyzwania rynkowe Grupa Wielton kontynuuje działania mające utrzymać bezpieczeństwo łańcucha dostaw przy zachowaniu wysokiej dyscypliny kosztowej.
• Trwają intensywne prace nad projektami, których celem jest dalsze zwiększenie efektywności organizacyjnej Grupy Wielton w 2023 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *