Przejdź do treści

Po 30 latach działań na rzecz zdrowia i planety, firma Danone ogłasza dalsze plany

DANONE przekazał 111 mln zł na projekty społeczne Po 30 latach działań na rzecz zdrowia i planety, firma ogłasza dalsze plany

Przekazanie całego zakładu rozlewniczego Żywiec Zdrój na rzecz lokalnej fundacji, przeciwdziałanie marnowaniu żywności, zebranie i przekazanie do recyklingu równowartości 100% plastiku wprowadzanego na rynek, czy promocja rolnictwa regeneratywnego w Polsce to tylko niektóre działania grupy spółek DANONE zrealizowane w minionym roku. Łącznie, w ciągu ostatnich dwóch dekad, firma przekazała na realizację takich projektów w Polsce kwotę 111 mln złotych. Dyrektor Generalny grupy spółek DANONE Paweł Piątek ogłosił dalsze plany organizacji – m.in. powołanie eksperckiego think tanku i rozpoczęcie procesu certyfikacji B Corp przez kolejne spółki grupy.

DANONE realizuje podwójne zobowiązanie na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego, które zostało zainicjowane 50 lat temu podczas przełomowego przemówienia Antoine’a Ribouda, ówczesnego właściciela organizacji, który podkreślał, że „odpowiedzialność firmy nie kończy się w drzwiach biura czy bramie fabryki”. Te słowa wyznaczyły pionierski kierunek działania, oparty na zrównoważonym rozwoju. Podejście to jest konsekwentnie realizowane, a tylko w ciągu ostatnich 20 lat, inwestycje w projekty społeczne w Polsce sięgnęły kwoty 111 mln zł.

Paweł Piątek, Dyrektor Generalny grupy spółek DANONE w Polsce.

–  Podejmując decyzje biznesowe, bierzemy pod uwagę zarówno wzrost w kontekście gospodarczym, jak i rozwój społeczny środowisk, w których funkcjonujemy. Jest to podstawą podwójnego zobowiązania, realizowanego przez nas od początku działalności w Polsce. Jako lider rynku, wykorzystujemy unikatowe kompetencje, aby przyczyniać się do tworzenia zrównoważonych rozwiązań żywieniowych dla pokoleń i na pokolenia, a także aktywnie brać udział w działaniach wpływających na poprawę kondycji planety – podsumowuje Paweł Piątek, Dyrektor Generalny grupy spółek DANONE w Polsce.

Dla zdrowia ludzi i równowagi planety

DANONE działa w Polsce zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju, inwestując w edukację żywieniową – w tym o roli żywienia w 1000 pierwszych dniach życia i roli żywienia w chorobie – projekty środowiskowe, wsparcie lokalnych społeczności i pomoc potrzebującym. Bez względu na wyzwania ekonomiczne i trudny kontekst 2022, Żywiec Zdrój, będący częścią grupy spółek DANONE, przekazał w minionym roku swój pierwszy zakład produkcyjny na Żywiecczyźnie Fundacji Górom. Zakład stał się miejscem integrującym społeczność lokalną wokół kultywowania tradycji góralskich i edukacji ekologicznej. Z sukcesem zakończono również dialog społeczny w gminie Jeleśnia, gdzie spółka butelkuje wodę, czego efektem było stworzenie przez Żywiec Zdrój Funduszu Wodnego o wartości 2 milionów złotych, który ma na celu zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody wodociągowej.

Równolegle z dążeniem do wywierania pozytywnego wpływu na otoczenie, firma doskonali proces powstawania produktów, tak by również w tym obszarze generować korzyści dla zdrowia i planety. Przykładem może być wprowadzanie praktyk rolnictwa regeneratywnego – czyli takiego sposobu uprawy roślin, który ma przywracać glebom żyzność, pozytywnie wpływać na środowisko i jakość żywności, trafiającej każdego dnia na stoły milionów Polaków. Obecnie już połowa mleka, jakie trafia do produktów mlecznych DANONE pochodzi z gospodarstw, w których obecne są praktyki regeneratywne. Firma zapowiada zwiększenie skali tych działań, co jest częścią ogłoszonego właśnie zobowiązania redukcji emisji metanu – gazu naturalnie powstającego w produkcji rolnej. Redukcja ta ma wynieść w skali globalnej 30% do roku 2030, a w działania będą realizowane również w Polsce.

Po wdrożeniu setek usprawnień technologicznych, procesowych i operacyjnych w bieruńskiej fabryce serków i jogurtów, 97% surowców i półproduktów niemożliwych do zagospodarowania w procesach produkcji jest przetwarzana na paszę dla zwierząt. Pozostałe resztki żywnościowe przekazywane są w 100% do recyklingu lub odzysku. Ostatni rok to także 75% mniej strat produktów w całym łańcuchu dostaw, do czego przyczyniły się m.in. zmiany w procesach logistycznych, a także możliwość nabycia w symbolicznej cenie produktów z krótkim terminem przydatności w aplikacji Too Good To Go. Grupa spółek DANONE już zapowiada kolejne działania w tym zakresie – do 2030 roku planuje ograniczyć o 50% resztki żywnościowe, powstające w procesie wytwarzania i całym łańcuchu dostaw produktów mlecznych.

Żywieniowe bezpieczeństwo przyszłości

DANONE zapowiedział powołanie interdyscyplinarnego think tanku zajmującego się kwestiami związanymi z  wpływem żywienia na zdrowie człowieka i kondycję planety. To kolejny krok firmy na rzecz poprawy żywienia milionów Polaków i przeciwdziałania skutkom kryzysu klimatycznego. W ramach inicjatywy współdziałać ze sobą będą wiodący naukowcy i niekwestionowani eksperci w swoich dziedzinach – m.in. dr hab. inż. Zbigniew Karaczun specjalizujący się w tematyce ochrony środowiska, klimatu, sozologii, polityki ekologicznej; prof. dr hab. Ewelina Hallmann zajmująca się naukami rolniczymi, szczególnie w zakresie technologii żywności i żywienia, przede wszystkim żywności ekologicznej; dr Katarzyna Wolnicka, ekspertka w zakresie żywności i żywienia oraz Monika Borycka, ceniona badaczka trendów, analityczka innowacji i specjalistka w zakresie studiów nad przyszłością.

Ambicją DANONE jest także uzyskanie certyfikatu B Corp przez wszystkie spółki do 2025 roku. W mijającym roku do grona firm lepszych dla świata, czyli Benefit Corporations (B Corp) dołączyła spółka Danone, oferująca produkty mleczne i roślinne. Otrzymanie certyfikatu to efekt wysokich standardów w zakresie wpływu, jaki firma wywiera na wszystkich swoich interesariuszy, w tym: na klientów, społeczności, pracowników, środowisko i zarządzanie (ład korporacyjny). W ciągu najbliższych dwóch lat złożony i restrykcyjny proces mają przejść również Żywiec Zdrój (woda i napoje) oraz Nutricia (żywność dla niemowląt i małych dzieci oraz żywienie medyczne).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *